Wij gaan voor U
‘Geruststellend Gastheerschap respectloos fouilleren’ in plaats van
‘Geavanceerd cameranetwerk, intekenen, installatie en surveillance’
'Korte lijnen en resultaatgericht werken'
'Beveiliger Een vak met toekomstperspectief'

Warmtebeeldcamera

Warmtebeeldcamera en warmtebeeldtechniek

Wamtebeeldtechniek zorgt er voor dat infraroodstraling wordt gedetecteerd en dat deze straling wordt omgezet in een thermografisch warmtebeeld. De camera die u gebruikt om uw foto’s mee te maken, gebruiken hiervoor het zichtbare licht dat onze ogen ook zien. Infrarood straling is voor onze ogen onzichtbaar

Deze beelden geven, ook in volstrekte duisternis, een betrouwbare weergave van de omstandigheden op uw terrein. Met warmtebeeld techniek worden warmtepatronen of temperatuurveranderingen in objecten gedetecteerd. Zichtbaar licht is dus niet nodig. Uw omgeving zal u daar dankbaar voor zijn.

Grotere kijkafstand

Zeer belangrijk om te weten is dat onze camera’s een veel grotere kijkafstand kunnen overbruggen. Dit kan oplopen tot meer dan 4 maal de afstand die een conventionele camera aan kan. U begrijpt dat dit aanzienlijk kan schelen in het aantal camera’s dat noodzakelijk is om een terrein te kunnen afbakenen. En uiteraard, ……. minder camera’s betekent minder kosten.

Wat doet VCA?

Deze techniek levert een belangrijke bijdrage in het detecteren en in beeld brengen van bepaald gedrag. Wij beschikken hiermee over de mogelijkheid om, samen met u, (alarmerings)gebieden en (alarmerings)gedrag te definiëren. Zo is aan te geven wat wij willen weten over het overschrijden van lijnen, binnengaan van bewaakte zones, registreren van trajecten en het zich verdacht ophouden van personen. Hierdoor wordt het beveiligingspersoneel zeer adequaat ondersteund in het nemen van de juiste besluiten bij een alarm over een gebeurtenis.

In gebruik stellen

Het camerasysteem is eenvoudig op te stellen. Wij plaatsen deze voor u en regelen de camera’s in. Het enige dat wij van u nodig hebben is een 230V aansluiting.

Uitkijken camerabeelden

Camerabeeld

Op het moment dat uw camerasysteem een gebeurtenis registreert op uw terrein, zal het systeem een rechtstreekse alarmmelding afgeven aan het I-vent Centre van Camerabewaking Nederland. Parallel hieraan, ontvangt ook de alarmopvolger de melding. Dit gebeurt zonder een vertragende tussenkomst van een meldkamer.

Gelijktijdig met de alarmmelding ontvangt een alarmopvolger (bijvoorbeeld een dienstdoende surveillant) de melding die het alarm veroorzaakt heeft, op zijn tablet of smartphone. Dit gebeurt door een alarmsignaal, een foto van de veroorzaker van het alarm en een indicatie in kleurcode over de ernst van het alarm. Daarnaast komt er voor hem een filmpje beschikbaar over het verloop van het alarm. Zodoende is hij in staat om de ernst van de melding te beoordelen. Het systeem biedt tevens de mogelijkheid om Realtime mee te kijken op uw terrein.

Verhoging van de pakkans

Het systeem voldoet aan het convenant tussen politie en de beveiligingsbranche betreffende het aanrijden van geverifieerde meldingen. Hierdoor heeft de alarmopvolger de mogelijkheid om onmiddellijk politie mee te laten rijden op het alarm. Conform de afspraken die in het convenant zijn vastgelegd, wordt de politie geacht om binnen 15 minuten aanwezig te zijn. Dit heeft een positieve invloed op het verhogen van de pakkans.

Offerte aanvragen

Camerabewaking op bedrijventerreinen is een specialisme waar wij een apart artikel aa

Lees verder

Unieke camerabeveiliging met gebruikmaking van warmtebeeldtechniek.

Lees verder

Zien wat het menselijk oog niet ziet.

Lees verder

Cameratoezicht breder inzetbaar dan u denkt.

Lees verder