Wij gaan voor U Agressie training Boa's en toezichthouders op maat

Agressietraining toezichthouders

681776390-beeebffe

Veneberg heeft een speciaal programma ontworpen voor de toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Onze instructeurs hebben een jarenlange ervaring in het werk binnen Justitie. Onze instructeurs weten als geen ander welke benadering past in welk moment. Echter dit is voor iedereen verschillend. Soms moet je kunnen vertrouwen op je collega die het woord overneemt. Stel ik mij assertief op of ben ik dominant. Soms hebben medewerkers een blinde vlek op hoe men overkomt naar de agressor. Waarom overkomt het nou altijd die collega. Hoe gaat u daar als collega mee om. Boa’s staan voor een lastige taak. Men is de informatie baak van de inwoners en tegelijkertijd handhavend op laagdrempelige strafbare feiten. Communicatie met de agressor is daarom van erg groot belang. Veelal komt fysiek geweld om de hoek kijken bij gebrekkige communicatie, wat soms resulteert in een aanhouding. Particuliere instellingen en gemeenten hebben belang bij een rustige afhandeling van agressors. Een filmpje met je telefoon is immers zo gemaakt en geëmotioneerde inwoners schrijven snel een brief naar de instanties. Om dit te reduceren werkt Veneberg met een stappenplan.

Methodiek opbouw van de les

In de training wisselen we af tussen concreet ervaren, experimenteren met gedrag en technieken, reflecteren en theorie verkennen. Hiermee sluit het trainingsprogramma goed aan op alle type deelnemers. Er zit veel actie in de training, zodat je daadwerkelijk ervaart wat het effect is van nieuw gedrag. Dit maakt de herkenning van succes mogelijk. Daarnaast benadrukken we dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen groeiproces en hier het eigenaarschap over moet nemen. In onze training nodigen wij je uit om continue te reflecteren en verbanden te leggen met de praktijk. Ons streven is het inzicht te vergroten en je zélf de vertaalslag te laten maken. Dit zal de kans op werkelijke gedragsverandering vergroten.

Doelgroep

Deze training is bij uitstek geschikt voor deelnemers die te maken hebben met agressie in hun werkomgeving, zoals interventiemedewerkers, parkeercontroleurs, milieu-inspecteurs, belastinginspecteurs, meewerkend voormannen en teamleiders.

Voorkennis

Er is geen voorkennis vereist voor deze training. De training sluit aan op de BOA-opleiding.

Maatwerk

De cursusomschrijving hierboven geeft een goede indicatie van hoe de training eruit zal komen te zien. Toch kan de inhoud iets verschillen per training, afhankelijk van de voorkennis, praktijkervaring en leerdoelen van de deelnemers. In individuele intakegesprekken voorafgaand aan de training worden de leerdoelen van de deelnemers geïnventariseerd. Op basis daarvan wordt het definitieve programma van de training bepaald.

Uw prijs,

Open inschrijving, per persoon, inclusief cursusmateriaal:

Duur 1 dag
Prijs per dag (excl. btw)
€ 250,- p.p exclusief reiskosten instructeur.

Certificaat

Na afronding van deze training ontvangt u een Veneberg-certificaat als bewijs van deelname.

Offerte aanvragen

Maatwerk voor uw BHV / EHBO organisatie. In een tijd en kostenbesparende opzet.

Lees verder

Specialistische Arbo trainingen.

Lees verder

Hét instituut om het vak van beveiliger te leren.

Lees verder

Beveiliger. Een vak met toekomstperspectief

Lees verder

Op zoek naar een mooie bijverdienste?

Lees verder

 

In een nauw samenwerkingsverband met gerenommeerde (politie-)trainers en

Lees verder

Veneberg heeft een speciaal programma ontworpen voor de toezichthouder en buiteng

Lees verder