Wij gaan voor U
‘Geruststellend Gastheerschap respectloos fouilleren’ in plaats van
‘Geavanceerd cameranetwerk, intekenen, installatie en surveillance’
'Korte lijnen en resultaatgericht werken'
'Beveiliger Een vak met toekomstperspectief'

Camerabeveiliging Stichting I-Watch

De ultieme beveiligingsmethodiek voor bedrijventerreinen

camerabewaking venebergHet gebruik van een camera als beveiligingstool neemt hand over hand toe. Zowel in de openbare ruimte als bij bedrijven en particulieren, worden te pas maar vaak ook te onpas, camera’s gemonteerd. Waakzaamheid is geboden. Nog te vaak wordt het doel voorbijgeschoten. Hooguit de financiële doelstellingen van de leveranciers worden behaald. Camera’s zijn van grote waarde, mits toegepast in een uitgekiend concept. Dé publiek private samenwerking met Stichting I-Watch is het ultieme  schoolvoorbeeld zoals camerabewaking hoort te zijn.

Een unieke publiek private samenwerking

Het Veneberg Security Team is samenwerkingspartner van Stichting I-watch. Deze  stichting is ontstaan op initiatief van de politie, vanuit de kerngedachte dat informatie, naar aanleiding van beelden, op basis van PPS (publiek private samenwerking) snel uitgewisseld kunnen worden tussen publieke en private partijen, zoals politie, brandweer, ambulancedienst, de particuliere alarmcentrales en de beveiligingsorganisatie. In deze opzet is niet de camera de bepalende factor, maar het samenkoppelen van informatie uit politiegegevens gecombineerd met informatie uit beeldinformatie.

Het verschil

Vooraf handelen als iets dreigt mis te gaan is altijd beter dan achteraf bekijken hoe iets mis is gegaan. Uiteraard is niet iedere calamiteit te voorkomen. Onze werkwijze voorkomt echter wel onnodig tijdverlies en borgt een doeltreffende reactie. Wij zullen u kort en krachtig de werking van de methodiek beschrijven.

Het schillenprincipe

camerabewaking veneberg

De methodiek kent een gelaagde opbouw. De informatie-uitwisseling vormt de samenhang. De samenhang tussen deze lagen bepaalt het succes;

Schil 1 is de virtuele voordeur van uw bedrijventerrein. Bij de ontsluitingswegen worden kentekencamera’s geplaatst. Deze camera’s verzenden kentekens naar I-watch. Hier vindt een toetsing plaats met politiegegevens. Verdachte- of onjuiste situaties worden onmiddellijk gesignaleerd en opgevolgd.

Schil 2 wordt gevormd door overzichtscamera’s. Deze worden strategisch over het bedrijventerrein verdeeld. Het overzicht over het terrein is hierdoor maximaal. Video-observanten van de politie en het Veneberg Security Team in de meldkamer van I-watch, detecteren en analyseren gebeurtenissen op het terrein. De regisseur van de politie bepaalt het vervolg. Inzet en coördinatie van de inzet gebeurt door de partners als politie, brandweer, GGD of beveiliger.

Schil 3 wordt gevormd door uw bedrijfsinstallaties aan resp. de buiten- en binnenzijde van uw bedrijf. Beelden van uw bedrijf kunnen, in geval van een calamiteit, doorgezet worden naar I-watch. Op deze wijze maakt uw bedrijf deel uit van een informatiegestuurde veiligheidsketen.

Mag dit allemaal?

De beschreven handelswijze voldoet aan alle wet- en regelgeving. Opslag en verwerking van informatie gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de politie. Het systeem beschikt over ingebouwde zekerheden betreffende het waarborgen van de privacygevoelige informatie.

Het resultaat

  • Daling van criminaliteitscijfers tot 90% zijn reeds behaald.
  • Verzekeraars juichen uw deelname toe (vaak ook financieel).
  • Sneller, slimmer en effectiever bestaat niet.
  • U blijft niet langer reactief, maar wordt pro-actief.

Het Veneberg Security Team heeft inmiddels, samen met haar zusterorganisatie Veneberg Security Projects, de eerste omvangrijke projecten gerealiseerd.

Een korte kennismaking met onze organisatie.

Lees verder

Neem kennis van onze Algemene voorwaarden

Lees verder

Altijd een auto in de buurt. Een geruststellende gedachte.

Lees verder

Eensgezindheid. Het krachtigste instrument.

Lees verder

Een veilig winkelklimaat. Essentieel voor winkelend publiek, personeel en winkelier.

Lees verder

De preventieve werking spreekt voor zich.

Lees verder

Hoe staat uw organisatie er voor?

Lees verder

Tijdens een evenement draait alles om een goede sfeer. Spannend? Ook dan staan wij er.

Lees verder

Bedrijventerreinen optimaal beveiligd door publiek private samenwerking.

Lees verder

De methodiek voor een integrale opzet van beveiliging binnen bedrijven en instellingen.

Lees verder