Wij gaan voor U
‘Geruststellend Gastheerschap respectloos fouilleren’ in plaats van
‘Geavanceerd cameranetwerk, intekenen, installatie en surveillance’
'Korte lijnen en resultaatgericht werken'
'Beveiliger Een vak met toekomstperspectief'

Welkom bij het Veneberg Security Team

“Uw nachtrust meer dan waard”

Het Veneberg Security Team is een, met het Keurmerk Beveiliging en het Keurmerk Evenementenbeveiliging, gecertificeerde beveiligingsorganisatie. Veiligheid en beveiliging zijn voor ons twee kernbegrippen. Voor u zijn wij een daadkrachtige, landelijke partner op het gebied van het terugdringen, voorkomen en beheersen van criminaliteit en bedrijfsrisico´s. Het werk wordt gedaan door goed opgeleide mensen, die gebruik kunnen maken van moderne technische ondersteuning. Een uitgebreid netwerk en goede contacten met de politie, leggen de basis voor een flexibele en klantgerichte dienstverlening. De medewerkers weten waar ze voor staan, vormen een gedisciplineerd team en werken met plezier bij het bedrijf. Wij heten u graag welkom bij het Veneberg Security Team.

Gedragscode van het Veneberg Security Team

Het Veneberg Security Team hanteert een strenge gedragscode die alle medewerkers naleven. Beveiligingspersoneel dient een correcte uitstraling en handelswijze te hebben en het Veneberg Security Team hecht daar veel waarde aan. De code draait om verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, samenwerking en professionaliteit. Zaken die eigenlijk vanzelfsprekend zijn wanneer het gaat om veiligheid van mensen en waardevolle objecten.

Werkwijze van het Veneberg Security Team

Onze beveiligingsbeambten werken op basis van instructies die zijn goedgekeurd door het Ministerie van Justitie en met door de klant gestelde richtlijnen (taakinstructies). Ze handelen onregelmatigheden zelfstandig af en schakelen, indien nodig, hulpverlenende instanties in. We stemmen onze werkzaamheden altijd af met de plaatselijke politie. Hiervoor is tussen de politie en het Veneberg Team een convenant afgesloten. Dit convenant maakt ons optreden krachtiger en doeltreffender. Door regelmatige terugkoppeling en periodieke evaluaties kunnen wij onze organisatie beter aanpassen aan uw eisen en wensen en aan de veranderende omgeving. Hierdoor leveren wij blijvend optimale kwaliteit en service.

Personeelsselectie van het Veneberg Security Team

Ons personeel is de belangrijkste schakel in de dienstverlening. Wij hebben alleen de beste medewerkers dankzij onze strenge selectieprocedure. Onze medewerkers hebben allemaal een volledig blanco strafregister, zijn minimaal middelbaar opgeleid en in het bezit van het diploma Beveiliger en eventueel een EHBO of BHV diploma. Een uitstekende fysieke en mentale conditie is eveneens een selectievoorwaarde. Uiteraard zijn onze medewerkers gemotiveerd en daadkrachtig. Ook trainen wij ons personeel op conflicthantering en allerlei in de praktijk voor komende situaties (training-on-the-job).

Technische ondersteuning van het Veneberg Security Team

Het Veneberg Security Team maakt op slimme wijze gebruik van hedendaagse technologieën. De mogelijkheden die ons hierdoor geboden worden nemen hand over hand toe. Wij blijven voortdurend waakzaam dat uw privacy ook in deze nieuwe manier van werken gewaarborgd blijft. Techniek is ondersteunend aan onze processen. Uiteindelijk blijft onze goedopgeleide en getrainde medewerker de allesbeslissende factor in onze successen.

Keurmerken van het Veneberg Security Team

Het Veneberg Security Team is de trotse bezitter van de Keurmerken Beveiliging en Evenementenbeveiliging. Deze keurmerken zijn ingesteld door de Nederlandse Veiligheidsbranche.  Jaarlijks worden wij door KIWA geaudit. Door deze keurmerken weet u dat u goed zit.

Logo Keurmerk Beveiliging veneberg securityLogo Keurmerk Evenementenbeveiliging veneberg security

Een korte kennismaking met onze organisatie.

Lees verder

Neem kennis van onze Algemene voorwaarden

Lees verder

Altijd een auto in de buurt. Een geruststellende gedachte.

Lees verder

Eensgezindheid. Het krachtigste instrument.

Lees verder

Een veilig winkelklimaat. Essentieel voor winkelend publiek, personeel en winkelier.

Lees verder

De preventieve werking spreekt voor zich.

Lees verder

Hoe staat uw organisatie er voor?

Lees verder

Tijdens een evenement draait alles om een goede sfeer. Spannend? Ook dan staan wij er.

Lees verder

Bedrijventerreinen optimaal beveiligd door publiek private samenwerking.

Lees verder

De methodiek voor een integrale opzet van beveiliging binnen bedrijven en instellingen.

Lees verder