Wij gaan voor U
‘Geruststellend Gastheerschap respectloos fouilleren’ in plaats van
‘Geavanceerd cameranetwerk, intekenen, installatie en surveillance’
'Korte lijnen en resultaatgericht werken'
'Beveiliger Een vak met toekomstperspectief'

Winkelsurveillance

SpiegelWinkelsurveillance wordt door het Veneberg Security Team verzorgt met inzet van landelijk inzetbare gespecialiseerde winkelsurveillanten. Binnen ons vakgebied is het een onderscheidende vorm van dienstverlening. Medewerkers die winkelsurveillance verzorgen zijn hierin getraind. Door deze training zijn zij bevoegd om een deel van hun werkzaamheden in burgerkleding te mogen uitvoeren.

Van de aanwezigheid van een geüniformeerde winkelsurveillant  gaat een grote preventieve werking uit. Daarnaast hebben uw klanten een veilig gevoel geeft tijdens het winkelen. En, uiteraard cruciaal: onze winkelsurveillanten weten onder alle omstandigheden op te treden, zoals dat officieel heet: proportioneel. Zij kennen de juridische mogelijkheden, maar ook de valkuilen, voor u als ondernemer en nemen hun verantwoordelijkheid.

Onze ervaringen tijdens kortlopende (actie)periodes waarbij een geüniformeerde winkelsurveillant wordt ondersteund door een collega in burger, tonen dat de pakkans zienderogen toeneemt. Wij weten uit ervaring dat na een dergelijke inzet de positieve effecten nog geruime tijd na-ijlen.

Winkelcriminaliteit neemt de laatste jaren hand over hand toe. Winkeldiefstallen zijn verantwoordelijk voor minimaal €200 miljoen euro schade per jaar – voor zover winkeliers en detaillisten nog de moeite nemen om melding c.q. aangifte te doen. De praktijk leert, dat iedere winkel er in meerdere of mindere mate mee te maken heeft, maar dat met name de grotere winkels in hoogwaardige technische apparatuur geliefde doelwitten voor winkeldieven zijn. Die ook nog weer regelmatig bestaan uit goed getrainde, geraffineerd werkende buitenlandse bendes.

Naast dure apparatuur zijn vooral ook kleinere artikelen een gewilde prooi voor de winkeldief. Ook tassenroof van passanten en zakkenrollerij in de winkel is geen onbekend verschijnsel meer. Een onzeker gevoel bij het winkelend publiek is hiervan het gevolg en die heeft een negatieve invloed op het winkelplezier. Eén en één is helaas in dit geval ook twee: op den duur zal de omzet hieronder lijden. Inzetten van een goed opgeleide winkelsurveillant kan heel veel betekenen voor een winkel of detailhandel.

Hoewel de taak van een winkelsurveillant van Veneberg in de praktijk hoofdzakelijk bestaat uit het voorkomen van winkelcriminaliteit en in het uiterste geval ingrijpen bij diefstal, is zijn takenpakket veel uitgebreider. Bijvoorbeeld met dienstverlening (wij zien het als een soort gastheerschap) aan winkelend publiek, brandpreventie, het verlenen van eerste hulp bij ongelukken en zo meer. Indien u wenst, kan hij zelfs zorg dragen voor visitatie onder uw eigen personeel.

Wilt u ook een vuist maken tegen deze zeer hinderlijke vorm van criminaliteit, als individuele winkelier of als collectief? Wilt u graag rust in uw omgeving? Wenst u een gastvrije uitstraling naar uw klanten? Wilt u een veilig werkklimaat voor uw personeel? Neem gerust contact met ons op voor een nadere kennismaking.

Offerte aanvragen

Een korte kennismaking met onze organisatie.

Lees verder

Neem kennis van onze Algemene voorwaarden

Lees verder

Altijd een auto in de buurt. Een geruststellende gedachte.

Lees verder

Eensgezindheid. Het krachtigste instrument.

Lees verder

Een veilig winkelklimaat. Essentieel voor winkelend publiek, personeel en winkelier.

Lees verder

De preventieve werking spreekt voor zich.

Lees verder

Hoe staat uw organisatie er voor?

Lees verder

Tijdens een evenement draait alles om een goede sfeer. Spannend? Ook dan staan wij er.

Lees verder

Bedrijventerreinen optimaal beveiligd door publiek private samenwerking.

Lees verder

De methodiek voor een integrale opzet van beveiliging binnen bedrijven en instellingen.

Lees verder